Announcements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα το Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όρισε προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση έως την 16η Μαΐου 2014. Το σχέδιο Κ.Π.Δ. φιλοδοξεί να αναμορφώσει ριζικά την ποινική δίκη με την εισαγωγή νέων θεσμών, όπως η ποινική διαπραγμάτευση και την ουσιώδη μεταβολή μεγάλου αριθμού των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα (λ.χ. υπαγωγή της πλειονότητας των υποθέσεων σε μονομελή δικαστήρια, περιορισμός της ενδιάμεσης διαδικασίας κ.α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29 4 2014

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) , μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ I.Κ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Με δυσάρεστη έκπληξη λάβαμε γνώση του συνταχθέντος από εσάς ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμετε προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το Ίδρυμά σας δικηγόρους με την μορφή της ανάληψης κατ’ αποκοπήν υποθέσεων, με εμφανή σκοπό τον ουσιαστικό εξαναγκασμό τους να αποδεχθούν απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση οικονομικούς όρους συνεργασίας.
Το εν λόγω συμφωνητικό έχει ενιαίο κείμενο διατυπωμένο σε στερεότυπο έντυπο και πίνακα αμοιβών για κάθε πράξη και παράσταση του δικηγόρου ενώπιον των Δικαστηρίων, οι οποίες καθορίζονται σε ποσά κατώτερα από τα κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε εσείς σ’αυτό. Ο αντισυμβαλλόμενος με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρος δεν έχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων ή μέρος των όρων αυτού με μοναδική δυνατότητα είτε να το αποδεχθεί εξ’ ολοκλήρου είτε να το απορρίψει. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόταση του ενός συμβαλλομένου, κατ' άρθρο 185 ΑΚ για τη σύναψη σύμβασης, λαμβάνει τη μορφή "αίτησης" προς τον αντισυμβαλλόμενο και οι συμβατικοί όροι περιέχονται στερεότυπα στο κείμενο της "αίτησης" και αποκαλούνται "γενικοί όροι συναλλαγών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-4-2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση.

Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.

ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ"

Χρησιμότητα του έργου

Το έργο «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Με τη λειτουργία του Συστήματος εξασφαλίζονται:

Pages

Subscribe to Announcements