ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Phone Numbers: 
27520  22930
FAX Numbers: 
27520  27763
Secretary Phone Numbers: 
27520  28051
Guardians Phone Numbers: 
-0
Address: 
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ