ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Court Category: 
ΠΟΙΝΙΚΟ
E-mail: 
Nomos: 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ