ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Court Category: 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Number of Judges: 
2
Number of Employees: 
5
Phone Numbers: 
23710 29170 23710 29169 23710 29168
FAX Numbers: 
23710 29171
Nomos: 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Address: 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΟΥ 25
63100 ΠΟΛΥΓΥΡOΥ