ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Τηλέφωνα: 
22650  23283
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22650  28261
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22650  23283
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22650  28213
Διεύθυνση: 
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ