ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

Τηλέφωνα: 
2610  647254
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2610  647241
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
2610  647441
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
2610  647251
Διεύθυνση: 
26110 ΠΑΤΡΑ