ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Τηλέφωνα: 
22620  71725
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22620  71724
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22620  71747
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22620  71877
Διεύθυνση: 
32200 ΕΛΑΙΩΝΑΣ