ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Τηλέφωνα: 
210  4974964
Αριθμοί ΦΑΞ: 
210  4959108
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
210  4960733
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
210 4959993 210 4941342
Διεύθυνση: 
18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ