ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τηλέφωνα: 
22210  83277
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22210  83260
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22210  83208
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22210  81861
Διεύθυνση: 
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ