ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τηλέφωνα: 
24310  27501
Αριθμοί ΦΑΞ: 
24310  33640
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
24310  30535
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
24310 20075
Διεύθυνση: 
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ