ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τηλέφωνα: 
26610  37712
Αριθμοί ΦΑΞ: 
26610 39881
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
26610  39414
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
26610  39605
Διεύθυνση: 
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ