ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τηλέφωνα: 
210  4952078
Αριθμοί ΦΑΞ: 
210  4955320
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
210  4953323
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
210 4959993 210 4941342
Διεύθυνση: 
18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ