ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ  (ΚΑΥΦ)

Τηλέφωνα: 
210  4950343
Αριθμοί ΦΑΞ: 
210  4972917
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
210  4960553
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
210 4959993 210 4941342
Διεύθυνση: 
18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ