ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Τηλέφωνα: 
22660  53053
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22660  53054
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22660  53020
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22660  53069
Διεύθυνση: 
33053 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ