ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΚΚΝ) ΒΟΛΟΥ

Τηλέφωνα: 
24210  72448
Αριθμοί ΦΑΞ: 
24210  42602
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
24210  71781
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
24120  72445
Διεύθυνση: 
38001 ΒΟΛΟΣ