ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΚΚΝ) ΑΥΛΩΝΑ

Τηλέφωνα: 
22950  42772
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22950  42775
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22950  42771
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22950  42770
Διεύθυνση: 
19011 ΑΥΛΩΝΑ