ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τηλέφωνα: 
26510  40268
Αριθμοί ΦΑΞ: 
26510 40757
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
26510  41513
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
26510  40194
Διεύθυνση: 
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ