ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τηλέφωνα: 
2710  232160
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2710  222271
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
2710  226707
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
2710  223935
Διεύθυνση: 
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ