ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα: 
2310  754930
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2310  754931
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
2310  754933
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
2310  755910
Διεύθυνση: 
54012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ