ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Τηλέφωνα: 
27520  21284
Αριθμοί ΦΑΞ: 
27520  24031
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
27520  21284
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
27520  23330
Διεύθυνση: 
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ