ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τηλέφωνα: 
2410  619915
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2410  619907
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
2410  619905
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
2410  619913
Διεύθυνση: 
41110 ΛΑΡΙΣΑ