ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΩ

Τηλέφωνα: 
22420  21022
Αριθμοί ΦΑΞ: 
22420  24660
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
22420  25660
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
22420  28751
Διεύθυνση: 
85300 ΚΩΣ