ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τηλέφωνα: 
25310  35450
Αριθμοί ΦΑΞ: 
25310  32969
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
25310  32968
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
25310  25426
Διεύθυνση: 
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ