ΑΣΚΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

Τηλέφωνα: 
24220  51237
Αριθμοί ΦΑΞ: 
24220  51377
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
24220  51233
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
24220  51486
Διεύθυνση: 
37100 ΑΛΜΥΡΟΣ