ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Τηλέφωνα: 
27520  22930
Αριθμοί ΦΑΞ: 
27520  27763
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
27520  28051
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
-0
Διεύθυνση: 
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ