ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ

Τηλέφωνα: 
28210  32368
Αριθμοί ΦΑΞ: 
28210  31259
Τηλέφωνα Γραμματείας: 
28210  31234
Τηλέφωνα Εξωτερικής Φρουράς: 
-0
Διεύθυνση: 
73100 ΑΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ