Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου

Τηλέφωνο 1: 
2103307457
Τηλέφωνο 2: 
2103307464, 3307456, 3307453, 3307450, 3307460, 33
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2103848335, 2103812249
Διεύθυνση: 
Γ. Γενναδίου 4
10678 Αθήνα