Εφετείου Θράκης

Τηλέφωνο 1: 
25310 22035
Τηλέφωνο 2: 
25310 22035
E-mail: 
Διεύθυνση: 
Χαρ. Τρικούπη 83
69100 Κομοτηνή