Εφετείου Θεσσαλονίκης

President: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ-ΜΠΙΛΙΣΗ
Τηλέφωνο 1: 
2310221127
Τηλέφωνο 2: 
2310224538
Αριθμοί ΦΑΞ: 
2310263139
Διεύθυνση: 
Αριστοτέλους 22
54623 Θεσσαλονίκη