Παραγωγική λειτουργία Ο.Π.Σ. Ολομέλειας 2013-2019

Παραγωγική λειτουργία Ο.Π.Σ. Ολομέλειας 2013-2019

 

Επί 6 συνεχή χρόνια, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ» είναι εν λειτουργία και βελτιούμενο, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους και στους Δικηγόρους της χώρας μας.

Το Ο.Π.Σ. Ολομέλειας είναι πλήρες, αξιόπιστο, διαθέτει ισχυρή δομή, έχει γίνει απαραίτητο και συνδέεται με όλα τα θεμελιώδη έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τα σημαντικά έργα πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, όπου ο δικηγόρος καλείται να ασκήσει το λειτούργημά του εκπροσωπώντας τον πολίτη (Κτηματολόγιο, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μετανάστευσης, Μητρώο Πολιτών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.λπ.).

Επιπλέον, υποστηρίζει και αναβαθμίζει τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η ανάπτυξή του, οι οποίες συνοψίζονται στην εξωστρέφεια, την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους Δικηγόρους, την πιστοποίηση της δικηγορικής ιδιότητας έναντι τρίτων συστημάτων, τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας των Δικηγορικών Συλλόγων, την αναλογική συμβολή κάθε Δικηγορικού Συλλόγου στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου και τη δημιουργία μεγάλης οικονομίας κλίμακας στους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος συμβάλει:

Στην καθοριστική επίδραση στον εκσυγχρονισμό του δικηγορικού επαγγέλματος.

Στην σημαντική αναβάθμιση του ρόλου των Δικηγορικών Συλλόγων και των Δικηγόρων.

Στην παροχή ασφάλειας και αξιοπιστίας σε κάθε συναλλασσόμενο με το Ο.Π.Σ. Ολομέλειας.

Στην εύρυθμη λειτουργία των Δικηγορικών συλλόγων με οικονομίας κλίμακας.

Στη δημιουργία ισχυρής υποδομής πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν για να ολοκληρωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως είναι η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου), αλλά και για να αναπτυχθούν νέες ισότιμα, με διαφάνεια και ασφάλεια, οι οποίες θα αφορούν όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους Δικηγόρους της χώρας, στοχεύοντας στην οικονομία, την ταχύτητα, την αξιοπιστία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο των Δικηγορικών Συλλόγων και των Δικηγόρων.

Στην συγκρότηση ισχυρής δομής, μέσω της λειτουργίας του Ο.Π.Σ. Ολομέλειας και της αξιοποίησής του από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τις υπηρεσίες τους και τους Δικηγόρους.

 

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: