Νέα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ I.Κ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Με δυσάρεστη έκπληξη λάβαμε γνώση του συνταχθέντος από εσάς ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμετε προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το Ίδρυμά σας δικηγόρους με την μορφή της ανάληψης κατ’ αποκοπήν υποθέσεων, με εμφανή σκοπό τον ουσιαστικό εξαναγκασμό τους να αποδεχθούν απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση οικονομικούς όρους συνεργασίας.
Το εν λόγω συμφωνητικό έχει ενιαίο κείμενο διατυπωμένο σε στερεότυπο έντυπο και πίνακα αμοιβών για κάθε πράξη και παράσταση του δικηγόρου ενώπιον των Δικαστηρίων, οι οποίες καθορίζονται σε ποσά κατώτερα από τα κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε εσείς σ’αυτό. Ο αντισυμβαλλόμενος με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρος δεν έχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων ή μέρος των όρων αυτού με μοναδική δυνατότητα είτε να το αποδεχθεί εξ’ ολοκλήρου είτε να το απορρίψει. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόταση του ενός συμβαλλομένου, κατ' άρθρο 185 ΑΚ για τη σύναψη σύμβασης, λαμβάνει τη μορφή "αίτησης" προς τον αντισυμβαλλόμενο και οι συμβατικοί όροι περιέχονται στερεότυπα στο κείμενο της "αίτησης" και αποκαλούνται "γενικοί όροι συναλλαγών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-4-2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση.

Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27.3.2014

Συνήλθε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή, η πρώτη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Την Ολομέλεια απασχόλησαν με εισήγηση του Προέδρου τα φλέγοντα προβλήματα των Δικηγόρων που χρήζουν άμεσης επίλυσης, όπως το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών (ΚΕΑΟ - παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών, διακανονισμός οφειλών), τα φορολογικά θέματα, η φορολόγηση της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, η αποζημίωση των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, η διαμεσολάβηση και η εναντίωση στην είσοδο άλλων επαγγελματιών ως διαμεσολαβητών πλην των δικηγόρων, το Σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διάφορα άλλα επαγγελματικά θέματα. Στη συζήτηση που έγινε εξέθεσαν τις απόψεις τους πολλοί Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων.

ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ"

Χρησιμότητα του έργου

Το έργο «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Με τη λειτουργία του Συστήματος εξασφαλίζονται:

Σελίδες