Νέα

Πρόσθετη παρέμβαση Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Άρειο Πάγο υπέρ Ενώσεων Καταναλωτών-κατά συνταγματικότητας ΕΕΤΗΔΕ

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών άσκησαν, στις 20-02-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 134 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), Πρόσθετη Παρέμβαση ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου υπέρ των ενώσεων καταναλωτών..........

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19-1-2015

Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τους Νικόλαο Βαλεργάκη, Πρόεδρο του Δ. Σ. Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Σταματογιάννη, Πρόεδρο του Δ. Σ.Πειραιά, Λάμπρο Γκάνη, Πρόεδρο του Δ. Σ. Χαλκίδας και Δημήτριο Κωστόγιαννη, Πρόεδρο του Δ. Σ. Τριπόλεως, συναντήθηκε, μετά από πρόσκληση του, με τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά,......

Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους

Eπιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρή στον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών για την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων

Με επιστολή του προς τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλογων της χώρας Βασίλης Αλεξανδρής, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος, ζητά έγκαιρη ενημέρωση για το ύψος της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων καθώς και την άμεση καταβολή της.

Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω των βουλευτικών εκλογών

Με επείγουσα εγκύκλιό του προς τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, τους Προϊσταμένους των Εφετείων, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών, τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς συλλόγους, το υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποιεί τις ημέρες κατά τις οποίες επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των Δικαστηρίων, λόγω του εθνικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Επιτροπή Αξιολόγησης - πράξεις ορισμού 5ου μέλους

Δημοσίευση Πράξεων ορισμού 5ου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης για Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων που είναι μόνιμα μέλη της Επιτροπής

Δυνάμει της υπ. αριθμόν  80423  υπουργικής απόφασης  του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΦΕΚ Β’ 2923/30-10-2014), δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ολομέλειας, τις Πράξεις ορισμού του πέμπτου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης(άρθρου 15 του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4285/2014).

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 30-12-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-12-2014

Απόφαση της Ολομέλειας για αναστολή της αποχής των Δικηγόρων από 31-12-2014

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την διάλυση της Βουλής και τη προκήρυξη εθνικών εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου 2015 και αποφάσισε ομόφωνα:

Σελίδες