Νέα

Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ 21775/29-6-2015 για την καταβολή της αποζημίωσης των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 22465/1-7-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. το οποίο αφορά στις οδηγίες εφαρμογής της κοινής απόφασης 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1290) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους» και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου σας.

Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

Στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 , το Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ θα χρησιμοποιήσει και πάλι τον εναλλακτικό τρόπο (διαδικασία) συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, που γίνεται για την πληροφόρηση των Ελλήνων Πολιτών. Πρόκειται για τη γνωστή πλέον διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων απευθείας στο Υπουργείο μέσω κινητού τηλεφώνου, που εφαρμόσθηκε με επιτυχία και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η ως άνω διαδικασία θα λειτουργήσει παράλληλα με τις υφιστάμενες, οι οποίες θα εφαρμοστούν κανονικά όπως τις γνωρίζετε από προηγούμενες εκλογές (αποστολή μέσω Δήμων / Περιφερειακών Ενοτήτων, μετάδοση στην Κ.Υ. του Υπουργείου κλπ) στις 5 Ιουλίου 2015. Αποκλειστικός στόχος της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτερη δυνατή συλλογή του αποτελέσματος από περίπου 4.800 τυχαία εκλογικά τμήματα σε όλη τη Χώρα και επομένως, η έγκαιρη πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών.

ΕΤΑΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014, έως την 31η Ιουλίου 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ              

                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30-6-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 31η Ιουλίου 2015, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014.

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ν. Βούτση και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δ. Μάρδα για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων  για την διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 καώς και του τρόπου καταβολής της.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   Το υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποιεί απόφαση του υπουργού Ν. Παρασκευόπουλου, με την οποία ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης      Ιουλίου,    αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων 4 εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του και 3 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή, από 30    Ιουνίου έως και 8  Ιουλίου 2015.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015


  Νομοθεσία σχετική με το Δημοψήφισμα
α) Ν. 4023/2011 (ΦΕΚ Α 220), Οργάνωση διαδικασίας προσφυγής σε Δημοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος.

β) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 64/28.6.2015).

γ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου /Τραπεζική αργία – Αναστολή Δικαστικών Προθεσμιών (ΦΕΚ Α 65/28.6.2015).

 

Σελίδες