Νέα

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015


  Νομοθεσία σχετική με το Δημοψήφισμα
α) Ν. 4023/2011 (ΦΕΚ Α 220), Οργάνωση διαδικασίας προσφυγής σε Δημοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος.

β) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 64/28.6.2015).

γ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου /Τραπεζική αργία – Αναστολή Δικαστικών Προθεσμιών (ΦΕΚ Α 65/28.6.2015).

 

Φορολογικός Οδηγός 2015 για τους Δικηγόρους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015

 

Επιστολή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Βασίλη Αλεξανδρή

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εν όψει της δεδομένης – λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας – παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, που θα σημάνει την κορύφωση της ως άνω διαδικασίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκδίδει, για μια ακόμη χρονιά, τον Φορολογικό Οδηγό των Δικηγόρων.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 18.6.2015

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Δικηγορικό Σώμα εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δημ. Στρατούλη, στην οποία δηλώνει ότι θα καταθέσει στη Βουλή διατάξεις που υλοποιούν ορισμένα από τα πάγια και δίκαια αιτήματά του.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του υπουργού(16-6-2015), οι διατάξεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων και αφορούν :

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την Συνεδρίασή τους στην Λαμία 5-7 Ιουνίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                

                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29.5.2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015, στη Λαμία, με θέματα:

1.    Ενημέρωση

2.    Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισηγητές:

Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΛΝΔ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 20-05-2015

Συνάδελφε,

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Nέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3226/2004. Στη συνέχεια με το Ν.4194/13, άρθρο 62, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄208) ο παραπάνω πόρος, ορίστηκε σε ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών. Με το Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 20.5.2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις   25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

1)    Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Προτάσεις Δικηγορικού Σώματος ενόψει του Νόμου «ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                                                                Αθήνα, 18.5.2015

Σελίδες