Νέα

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την Συνεδρίασή τους στην Λαμία 5-7 Ιουνίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                

                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29.5.2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015, στη Λαμία, με θέματα:

1.    Ενημέρωση

2.    Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισηγητές:

Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΛΝΔ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 20-05-2015

Συνάδελφε,

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Nέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3226/2004. Στη συνέχεια με το Ν.4194/13, άρθρο 62, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄208) ο παραπάνω πόρος, ορίστηκε σε ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών. Με το Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 20.5.2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις   25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

1)    Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Προτάσεις Δικηγορικού Σώματος ενόψει του Νόμου «ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                                                                Αθήνα, 18.5.2015

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του την Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015 την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Σελίδες