Επιτροπή Αξιολόγησης - πράξεις ορισμού 5ου μέλους

Δημοσίευση Πράξεων ορισμού 5ου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης για Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων που είναι μόνιμα μέλη της Επιτροπής

Δυνάμει της υπ. αριθμόν  80423  υπουργικής απόφασης  του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΦΕΚ Β’ 2923/30-10-2014), δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ολομέλειας, τις Πράξεις ορισμού του πέμπτου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης(άρθρου 15 του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4285/2014). Οι Πράξεις ορισμού του 5ου μέλους αφορούν τις περιπτώσεις που εξετάζεται αίτηση ενδιαφερομένου  για εγγραφή του σε Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ο Πρόεδρος του είναι μόνιμο μέλος της Επιτροπής.

Στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα-αρχεία μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις εν λόγω Πράξεις των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Λάρισας, που είναι τα μόνιμα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: