ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 11.9.2014

Προς τους κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014, στα Καλάβρυτα, με θέματα:

1.    Ενημέρωση

2.    Εκλογή και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4α του ν. 4285/2014.

3.    Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής

Εισηγητές: Σπυρίδων Καλογερίας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου,

                  Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου

4.    α) Πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων

Εισηγητές: Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών,

                  Νικόλαος Βαλεργάκης,  Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

        β) Άρση ασυμβιβάστου ασκήσεως δικηγορίας από τους Δημάρχους: Εισηγήτρια: Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

5.    Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  - Τροποποιήσεις

Εισηγητές: Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,

                  Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

6.    Φορολογικά Θέματα: Ενημέρωση – Προτάσεις

Εισηγητής: Ευστάθιος Μπακάλης, δικηγόρος Αθηνών

7.    Αδυναμία των Ελλήνων Δικηγόρων στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μας

Εισηγητής: Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

8.    Συζήτηση επί του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Συντονιστής: Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

α) Οι σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται στον ΚΠΔ

Εισηγητής: Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Λέκτορας Δ.Π.Θ., δικηγόρος Πειραιά

β) Η Ποινική συνδιαλλαγή σε πλημμελήματα και κακουργήματα

Εισηγητής: Αριστομένης Τζαννετής, επ. καθηγητής ΕΚΠΑ, δικηγόρος Αθηνών

γ) Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πλημμελειοδικείων και Εφετείων και η κατάργηση των πενταμελών Εφετείων 

Εισηγητής: Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δ.Ν. δικηγόρος Πειραιά

9.    Σχέδιο Ποινικού Κώδικα

Εισηγητές: Ευάγγελος Μουνδριανάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης,

                  Νικόλαος Κοτζαμπασάκης, δικηγόρος Ρεθύμνης,

                  Τάκης Παπαδόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών,

                  Εμμανουήλ Πετρακάκης, Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

10. Το πρόβλημα στις σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων και Τραπεζών αναφορικά με τις Δικηγορικές Υπηρεσίες

Εισηγητής: Γεώργιος Τσίρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

11.  Προώθηση θεσμού διαμεσολάβησης

Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

12.  Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατευθύνσεις της Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων)

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: