ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16.6.2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 10.6.2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του  Προέδρου  Αθηνών  κ. Βασίλη Αλεξανδρή  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση

  •  Ως προς το σχέδιο του ΚΠολΔ η ορισθείσα από την Ολομέλεια της 29.3.2014 επιτροπή, αποτελουμένη από τους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ηλείας  Δ. Δημητρουλόπουλο, Ιωαννίνων Α. Γιογλή, Καβάλας Α. Αθανασίου, Λάρισας Δ. Κατσαρό και Πατρών Ν. Παπάκο κατέθεσε τις προτάσεις – παρατηρήσεις της μετά από επεξεργασία των προτάσεων – παρατηρήσεων των Δικηγορικών Συλλόγων, Νάξου, Ρόδου, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Άρτας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Πατρών και του Προέδρου του Δ.Σ. Θεσ/νικης, ΠΟΜΙΔΑ, του Αρεοπαγίτη ε.τ. Δ. Κονδύλη και του καθηγητή Ν. Κατηφόρη. Επισημαίνεται, ότι σε πολλά άρθρα του προτεινόμενου σχεδίου συμφωνούν οι προτάσεις – παρατηρήσεις των Συλλόγων, οι οποίες έχουν αποσταλεί τόσο σε εσάς όσο και στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μετά από τη συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλη Αλεξανδρή και Προέδρου ΔΣ Θεσ/νικης Νικόλαου Βαλεργάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου και μετά από συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλη Αλεξανδρή με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο υπάρχει η διαβεβαίωση ότι ο ΚΠολΔ θα κατατεθεί προς συζήτηση (και ψήφιση) με τη διαδικασία της κατ’ άρθρον συζήτησης και όχι με τη διαδικασία των Κωδίκων. 

Για την πρώτη συνάντηση στις 11.6.2014 της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τους εκπροσώπους της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και των εκπροσώπων του ΔΣΑ και μετά από πληροφορίες ότι επήλθαν αλλαγές στο  αρχικό σχέδιο Νόμου του ΚΠολΔ, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ότι, εάν δε δοθεί το τροποποιημένο - τελικό κείμενο, να μη γίνει κανένας διάλογος, να ζητήσει προθεσμία μιας εβδομάδας και να επανέλθει το δικηγορικό σώμα με νέες προτάσεις.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11.6.2014 και ώρα 15.00 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά από τις διατυπωθείσες διαφωνίες συμφωνήθηκε να δοθεί τελικό κείμενο σχεδίου και να επανέλθουμε με νέες προτάσεις - παρατηρήσεις.

  •   Ως προς το θέμα  των πτυχίων Πανεπιστημίων Ε.Ε. διαπίστωσε ότι απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση ως προς το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη της υποπαραγράφου ΙΕ 1, περ. β του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής των κατόχων πτυχίων νομικών σχολών της Ε.Ε. ως ασκουμένων δικηγόρων και μετά από το ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου με θέμα «Κανονιστικό πλαίσιο για το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα των δικηγόρων κατόχων πτυχίων Νομικής, κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε :

α) τη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο θα συμφωνηθεί και σε επίπεδο Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Εν συνεχεία θα υποβληθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του όλου ζητήματος, και

β) μεταβατικά (δηλ. μέχρι την θέσπιση σχετικής διάταξης) να εκδοθεί ανακοίνωση από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Όποιοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ε.Ε. θα πρέπει στα  δικαιολογητικά να περιλαμβάνουν, πέραν του πτυχίου, βεβαίωση ισοδυναμίας, αναλυτική κατάσταση σπουδών, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι κατέχει τα ουσιαστικά προσόντα για την εγγραφή του στο μητρώο ασκουμένων και την συνακόλουθη παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΣτΕ (ενδ. Ολομ. 2770, 2771/2011)».

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Προέδρου ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Χ. Αθανασίου, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί άμεσα για την νομοθετική επίλυση του ως άνω θέματος με τροπολογία που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» που ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή.

  •   Ως προς το ιδιωτικό συμφωνητικό ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους αποφάσισε να συνταχθεί ένα σχέδιο συμβάσεως που κατά περιεχόμενο θα είναι συμβατό με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Σήμερα 16.6.2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου, τον Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νικης Ν. Βαλεργάκη και το σύμβουλο ΔΣΑ Δ. Βερβεσό. Ορίστηκε επιτροπή αποτελουμένη από εκπροσώπους του δικηγορικού σώματος και εκπροσώπους του ΙΚΑ για τη σύνταξη νέου ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών. Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την προσεχή Τετάρτη 18.6.2014 και ώρα 14.00.

  •   Ως προς τους εμμίσθους δικηγόρους της AlphaBankκαι ΕΤΕ ορίστηκε επιτροπή αποτελουμένη από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ιωαννίνων Α. Γιογλή και Πατρών Ν. Παπάκο για τη σύνταξη επιστολών προς τις διοικήσεις των Τραπεζών.

Με εκτίμηση

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: