ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ"

Χρησιμότητα του έργου

Το έργο «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Με τη λειτουργία του Συστήματος εξασφαλίζονται:

 1. Η ενιαία οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων και Δικηγόρων

 2. Η ηλεκτρονική διασφάλιση των συναλλαγών

 3. Η ενοποίηση και αποϋλοποίηση των Ασφαλιστικών Εισφορών

 4. Η ασφαλής πρόσβαση στα Μηχανογραφημένα Δικαστήρια της Χώρας

 5. Η ασφαλής είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία Ασφάλισης και Προνοίας

 6. Η ενημέρωση του Υπ. Οικονομικών για την είσπραξη και απόδοση πόρων

 7. Η ενημέρωση των Δικηγόρων και Πολιτών για τον καταβληθέντα ΦΠΑ

 8. Η έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών των δικηγόρων

 9. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για το στάδιο και το αποτέλεσμα των υποθέσεών τους

 10. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη ροή της Ποινικής Διαδικασίας

 11. Η έκδοση νομικών περιοδικών σε ψηφιακή μορφή

 12. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων

Στόχοι του έργου

Το έργο «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ενιαίου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος εθνικής εμβέλειας. Αποτελεί αποκλειστικά έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: