Χαιρετισμός του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δ. Βερβεσού στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων απηύθυνε σήμερα (15/12) ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βερβεσός τόνισε πως 

-Οι δικαστικοί λειτουργοί, έχουν χρέος να διαφυλάξουν το αυτεξούσιον της δικαστικής λειτουργίας, μακριά από κάθε είδους παρεμβάσεις και εξαρτήσεις. Μακριά από πολιτικά παίγνια, ή άλλες σκοπιμότητες. Τούτο απαιτεί κατ’ ανάγκη αυστηρή ουδετερότητα και αμεροληψία, αλλά και θωράκιση της δικανικής κρίσης -κατά τη συνταγματική επιταγή- με πλήρη, επαρκή και πειστική αιτιολογία. 

-Η πολιτική εξουσία έχει χρέος να θεσπίσει κατάλληλα θεσμικά αντικίνητρα, τα οποία θα αποτρέπουν τόσο τις περιπτώσεις αθέμιτης διασταύρωσης της δικαστικής με την πολιτική εξουσία όσο και τις πιθανές υπόνοιες  για «συνάντηση» των δύο λειτουργιών.

-Οι δικηγόροι, συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, έχουν χρέος την διαρκή επαγρύπνηση, αλλά και την κινητοποίηση των κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών για την υπεράσπιση των δικαιοκρατικών και δημοκρατικών αρχών και την διασφάλιση του δικαστικής ανεξαρτησίας και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.

-Η Δικαιοσύνη οφείλει πάνω από όλα τα διαφυλάξει τα του οίκου της, να αντιμετωπίσει και να υπερβεί τις εσωτερικές της παθογένειες και αντιφάσεις, να εξασφαλίσει την ίση επιβολή του νόμου και την ισόρροπη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών. Διότι το κύρος του δικαστικού λειτουργήματος διαφυλάττουν κατά πρώτο λόγο οι ίδιοι οι δικαστές, που είναι επιφορτισμένοι τόσο με την επίδειξη ιδιαίτερης επιμέλειας κατάτην άσκηση των καθηκόντων τους όσο και με τον αυτοέλεγχο και την αυτοκάθαρση του σώματος, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι επιτρέπεται να φθάσουμε στο άλλο άκρο, ήτοι να διώκονται δικαστές ή να επαπειλούνται πειθαρχικές κατ’ αυτών διώξεις, όπως δυστυχώς πρόσφατα συνέβη, για το ουσιαστικό περιεχόμενο της δικανικής τους κρίσης.

-Το συμπέρασμα είναι ευκρινές: Το αγαθό της Δικαιοσύνης υπηρετείται πρωτίστως μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, την εποικοδομητική συνέργεια, και την έμπρακτη προσήλωση του δικηγορικού κόσμου και των δικαστικών λειτουργών στο ιδανικό που ταχθήκαμε να υπηρετούμε, την Δικαιοσύνη, την «Διάφανη κρήνη, την κορυφαία πηγή», όπως λέει ο Ελύτης.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: