---ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ--- Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι πραγματικότητα

Μετά από ελεγχόμενη δεκαήμερη επιτυχή πειραματική λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι Δικηγόροι που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή από σήμερα 16/2/2018 μπορούν με ασφάλεια, ταχύτητα, αξιοπιστία να καταθέτουν ηλεκτρονικά το Εισαγωγικό Δικόγραφο, τις Προτάσεις με τα σχετικά καθώς και τις Ανταγωγές και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η Ηλεκτρονική Κατάθεση περιλαμβάνει Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις, Ανταγωγές στο Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Οι ενεργείς Διαδικασίες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών είναι:

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΜΗ ΑΠΟΤΗΜ.)

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΓΕΝΙΚΑ)

 

Οι ενεργείς Διαδικασίες στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών είναι:

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (ΜΗ ΑΠΟΤΗΜ)

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (Ν 4055/2012 ΑΠΟ 80.000 ΕΩΣ 250.000)

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ.ΠΟΛ

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΑΠΟΤΗΜ)

 

Μετά από πολύχρονους και επίμονους αγώνες του δικηγορικού σώματος για την προώθηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στα δικαστήρια ενεργοποιήθηκε εν τέλει η Ηλεκτρονική Κατάθεση και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με επιμονή την προσπάθεια μας για άμεση επέκταση της Ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλες τις διαδικασίες και Αντικείμενα των Δικαστηρίων του ΟΣΔΔΥ ΠΠ (Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία), τη διαδραστική επικοινωνία και ενημέρωση των Δικηγόρων με τα συστήματα τωνΔικαστηρίων, αλλά και της γενικότερης προώθησης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice)

 

 

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: