ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 7.1.2018

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 4.1.2018

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 7 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, με θέματα:

1.  Ενημέρωση από Πρόεδρο της Ολομέλειας

2.  Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων   Δικαιωμάτων «Μεταρρύθμιση του θεσμού της Διαμεσολάβησης»

3.  Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 12:30΄

 

Ορισμός Προέδρου άλλου Δικηγορικού Συλλόγου (πλην Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς), ως μόνιμου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρ. 15 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: