ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ στις 14 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 10.1.2018

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Μετά από το αίτημα των είκοσι ενός Προέδρων για σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας κατ’ αρθρ. 135 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, παρακαλείσθε να προσέλθετε στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30’ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, με θέμα : Σχέδιο Νόμου, Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» – Διαμεσολάβηση - Λήψη αποφάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: