ΚΕΑΟ: Τα βασικά σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Προς ενημέρωση των συναδέλφων, επισυνάπτουμε την παρουσίαση των βασικών σημείων που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017),  όπως εκπονήθηκε από το ΚΕΑΟ.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: