Η συλλήβδην καταγγελία του θεσμού της Δικαιοσύνης επ’ ευκαιρία μεμονωμένων ανεπιθύμητων ή και εσφαλμένων αποφάσεων ιδίως όταν προέρχεται από την κεφαλή της εκτελεστικής εξουσίας απάδει της συνταγματικής δικαιοταξίας και της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/7/2017

 Παρέμβαση-δήλωση του Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρή, στην εφημερίδα «Ειδήσεις» για τις επιθέσεις στη Δικαιοσύνη

 

Από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα πολλές δικαστικές αποφάσεις δεν ήταν αρεστές και προκάλεσαν την αντίδραση της εκτελεστικής εξουσίας.  Ομως μεταξύ κριτικής σε μια απόφαση και γενικευμένης αποκήρυξης της Δικαιοσύνης η διαφορά είναι μεγάλη.

Ασφαλώς οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να κρίνονται. Και κρίνονται. Και από τους πολίτες στο όνομα των οποίων εκδίδονται αλλά και από τους κοινωνούς της νομικής κοινότητας.  Σε κάθε περίπτωση κρίσιμο είναι εάν η απόφαση σεβάστηκε το Σύνταγμα και τους νόμους και όχι αν εξυπηρετεί οποιεσδήποτε σκοπιμότητες.

Διότι ο εφαρμοστής του δικαίου δεν ενεργεί ως θεολόγος αλλά ως διαγνώστης συγκεκριμένων ανθρωπίνων συμπεριφορών και σχέσεων με γνώμονα το δίκαιο

Από την άλλη πλευρά η συλλήβδην καταγγελία του θεσμού της Δικαιοσύνης επ’ ευκαιρία μεμονωμένων ανεπιθύμητων ή και εσφαλμένων αποφάσεων ιδίως όταν προέρχεται από την κεφαλή της εκτελεστικής εξουσίας απάδει της συνταγματικής δικαιοταξίας και της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης των εξουσιών.  Καταλήγει δε σε αμοιβαία δυσπιστία που βλάπτει όλους.

Πέραν των εξωθεσμικών αντιδράσεων δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η υγιής θεσμική αντίδραση. Οταν η εκτελεστική εξουσία διαπιστώνει εμμονή σε εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις οφείλει αφού διαθέτει τη νομοθετική πρωτοβουλία να αντιδράσει μεταβάλλοντας το οικείο νομικό πλαίσιο.

θα ήταν παράλειψη τέλος να μην επισημανθεί ότι πολλές υποθέσεις και αντίστοιχες αποφάσεις περισσότερο ή λιγότερο ατυχείς δεν έτυχαν της προσοχής που έπρεπε γιατί δεν υπήρξε ο κατάλληλος δίαυλος προς τα MME και συνεπώς προς την κοινή γνώμη.

Οφείλουμε να διατηρούμε τα αντανακλαστικά μας οξυμένα σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο η ισόρροπη σχέση αμοιβαίου σεβασμού και γόνιμου διαλόγου μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας της νομικής κοινότητας και των MME που υπηρετούν το καθήκον ενημέρωσης της κοινής γνώμης μπορεί να διασφαλίσει την αναγκαία νηφαλιότητα προκειμένου να απονέμεται το δίκαιο με προσήκοντα τρόπο σε όφελος του πολίτη και της έννομης τάξης.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: