Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 - Δηλώσεις πτυχιούχων εκτός Ε.Ε. και δικηγόρων Π.Δ. 122/2010

Σε συνέχεια της από 5/10/2018 ανακοίνωσης της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας για την έναρξη της διεξαγωγής των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 στις 22/10/2018, καλούνται οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών  Α.Ε.Ι. κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αιτούντες την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων βάσει του Π.Δ. 122/2010 (κοινοτικοί δικηγόροι) να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου, η οποία θα συνοδεύεται από παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρες από 9.00΄ έως 14.00΄ στη Γραμματέα της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας κ. Αικατερίνη Βανδώρου (Ακαδημίας 60, 5ος όροφος, Γραμματεία Επιτροπής Επάρκειας).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας την άνω δήλωση στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό του/των παραβόλου/ων στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν την άμεση αποστολή των δηλώσεων μετά των αντιγράφων των καταθετηρίων στη Γραμματέα της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.

Για τον τόπο, τις αίθουσες και την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

Επισυνάπτονται ειδικά έντυπα δήλωσης επιλογής μαθημάτων.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: