Εντός των προσεχών 15 ημερών θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ στους δικαιούχους τα ποσά προς επιστροφή, μετά την ετήσια εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

26.7.2018

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 33/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους». Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Έπειτα από επικοινωνία του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Λάμπρο Σέμπο, έγινε γνωστό ότι τα ποσά προς επιστροφή θα καταβληθούν στους δικαιούχους εντός των προσεχών 15 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να καταχωρίσουν τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους στην προσωπική τους ηλεκτρονική καρτέλα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

 

 

Αρχεία: 
Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: