ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

 

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος αποτελεί βασική θέση της πλειοψηφίας των συνέδρων του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και ιδίως το άρθρο 40 αυτού και του Κώδικα Δεοντολογίας του CCBE . 

Το θέμα αυτό, θα απασχολήσει την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που θα συνεδριάσει στην Κέρκυρα στις 11 Μαϊου 2019

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: