Εκλογική ανακοίνωση: Ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή των εκλογικών βιβλίων

 

Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Υπουργείο Εσωτερικών ανήρτησε ηλεκτρονικά ΕΔΩ το Πρακτικό Νο 2 και τους Πίνακες Διαλογής για τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο Έφορο σχετικά με το αν απαιτείται επικόλληση των άνω αρχείων στις σελίδες των αντίστοιχων Βιβλίων (πράξεων ή Διαλογής), τα οποία υπάρχουν σάκο του εκλογικού τμήματος ή εάν τα προεκτυπωμένα βιβλία μπορούν να προσκομίζονται αυτοτελώς (χωρίς επικόλληση) κατόπιν σφράγισης και υπογραφής από τα μέλη της Επιτροπής

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: 

Σχόλια

Αυτό το "Ο δικαστικός αντιπρόσωπος οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο Έφορο" δεν το κατάλαβα.Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ οι οδηγίες είναι σαφείς."Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να εκτυπώσει τα αρχεία αυτά, προκειμένου στην συνέχεια να προβεί στην επικόλληση τους, ανάλογα, στις σελίδες των αντίστοιχων Βιβλίων (πράξεων ή Διαλογής), τα οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει παραλάβει με το σάκο του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχει διοριστεί.Η επικόλληση των εν λόγω λιστών θα πρέπει να γίνει με τρόπο, ώστε να καθίσταται ευδιάκριτη η σφραγίδα που έχει τεθεί ανά φύλλο στο κάθε βιβλίο από την Περιφερειακή Ενότητα.Η κατά τα ανωτέρω επικόλληση των εκτυπωνόμενων σελίδων είναι υποχρεωτική μόνο στις σελίδες των Βιβλίων που αποστέλλονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία. Αντίθετα, η επικόλληση δεν είναι υποχρεωτική για τα αποκόμματα των αντίστοιχων σελίδων των βιβλίων, που αποστέλλονται α) στους Δήμους και β) στον Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκτυπωνόμενες σελίδες μπορούν να συρράπτονται μεταξύ τους, να σφραγίζονται και να μονογράφονται από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής." Από που προκύπτει διακριτική ευχέρεια στον κάθε έφορο να δίνει οδηγίες κατά το δοκούν?