Εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΔΣΑ ο νέος Οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Συλλόγου

Ψηφίστηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, με ευρεία πλειοψηφία (18 υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά), ο νέος Οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα ισχύοντος εδώ και τριάντα έτη Οργανισμού (π.δ. 449/1989) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 96 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Δημιουργούνται έτσι οι αναγκαίες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Συλλόγου, την πρόσληψη των υπαλλήλων με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες, την υπηρεσιακή εξέλιξη με βάση την αρχή της αξιοκρατίας και την αποσαφήνιση του νομικοεργασιακού καθεστώτος των υπαλλήλων του ΔΣΑ με βάση τον σωματειακό χαρακτήρα των Δικηγορικών Συλλόγων σύμφωνα με την πάγια νομολογία.

Το σχέδιο Οργανισμού αποτελεί προϊόν επίπονης προσπάθειας των δύο αρμοδίων Επιτροπών του ΔΣΑ, οι οποίες απαρτίζονταν:

α) η Επιτροπή Οργανογράμματος από τους Συμβούλους Μαρινέττα Γούναρη – Χατζισαράντου, Παναγιώτη Περάκη, Σωτήρη Διαμαντόπουλο και τις πρώην ΓΓ του ΔΣΑ, Χριστίνα Κουντούρη και Χριστίνα Τσαγκλή

β) η Επιτροπή Κανονισμού από τους Συμβούλους Κωνσταντίνο Ρίζο και Ιωάννη Κάπο. 

Με την ψήφιση του νέου Οργανισμού θωρακίζεται η αυτοτέλεια και τα οικονομικά συμφέροντα του Δικηγορικού Συλλόγου και τίθενται τα θεμέλια για έναν σύγχρονο, λειτουργικό Σύλλογο, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα προστατεύει τα συμφέροντα των μελών του.  

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: