ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις Απριλίου 2019 που διεξήχθησαν ενώπιόν της.

Επισυνάπτεται πίνακας επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων (Α. Πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. Δικηγόροι Π.Δ. 122/2010) και ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση των επιτυχόντων γίνεται με τη δημοσίευση του μοναδικού «κωδικού» (αριθμός ή συνδυασμός γράμματος και αριθμού) που έλαβε έκαστος υποψήφιος κατά την υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2019.

 

 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Ε.Ι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

19

2

21

3

41

4

52

5

54

6

67

7

74

8

75

9

83

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.5

 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1

2

2

3

4

4

7

5

11

6

15

7

17

8

18

9

19

10

22

11

23

12

34

13

35

14

36

15

40

16

42

17

45

18

47

19

49

20

50

21

51

22

52

23

54

24

55

25

56

26

57

27

61

28

64

29

68

30

69

31

71

32

73

33

74

34

84

35

85

36

86

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1

2

2

3

7

4

12

5

15

6

29

7

34

8

35

9

36

10

39

11

40

12

47

13

49

14

52

15

53

16

56

17

57

18

61

19

67

20

68

21

69

22

73

23

74

24

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1

2

5

3

10

4

15

5

17

6

22

7

41

8

47

9

49

10

52

11

53

12

54

13

67

14

74

15

75

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

7

10

8

11

9

14

10

15

11

16

12

17

13

20

14

22

15

23

16

24

17

26

18

28

19

29

20

30

21

31

22

33

23

35

24

36

25

39

26

40

27

42

28

44

29

45

30

46

31

47

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

55

38

56

39

57

40

59

41

61

42

66

43

68

44

69

45

72

46

73

47

74

48

76

49

77

50

79

51

81

52

82

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.5

 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1

2

2

3

7

4

11

5

12

6

14

7

17

8

21

9

23

10

24

11

26

12

28

13

29

14

31

15

35

16

36

17

39

18

40

19

42

20

43

21

44

22

49

23

52

24

53

25

54

26

55

27

56

28

57

29

59

30

67

31

68

32

69

33

70

34

72

35

73

36

74

37

75

38

76

39

77

40

78

41

79

42

81

43

82

44

88

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.3

2

Ε.5

3

Ε.6

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

2

2

6

3

8

4

13

5

15

6

24

7

26

8

37

9

41

10

56

11

75

12

79

13

84

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.4

4

Ε.5

5

Ε.10

6

Ε.11

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.5

2

Ε.8

3

Ε.10

4

Ε.11

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.7

2

Ε.10

 

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.5

4

Ε.6

5

Ε.7

6

Ε.8

7

Ε.10

8

Ε.11

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.5

4

Ε.7

5

Ε.8

6

Ε.10

7

Ε.11

 

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.5

4

Ε.8

5

Ε.10

6

Ε.11

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.3

4

Ε.5

5

Ε.6

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.1

2

Ε.2

3

Ε.3

4

Ε.5

5

Ε.9

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

49

 

Α/Α

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Ε.12

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

5

2

49

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Π.Δ. 122/2010

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.3

 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.2

2

Κ.3

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.2

2

Κ.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.2

2

Κ.3

 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.2

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α/Α

 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

Κ.3

 

 

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: